Academy Bangkok

Academy Bangkok

เกี่ยวกับเรา

Academy Bangkok – A Google Space ที่ True Digital Park เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านดิจิทัลของ Google แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย และเป็นแห่งที่สองของโลกถัดจาก Academy London ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มเปิดทำการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2562


จากพันธกิจ “Leave no Thai behind”  ที่ทาง Google ประเทศไทยได้ประกาศอย่างเป็นทางการในงาน Google for Thailand 2018 นั้น Google ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ยุคดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทในโลกปัจจุบัน จึงได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นี้ขึ้นมาเพื่อส่งต่อความรู้และเสริมสร้างทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับคนไทย และสามารถนำทักษะไปพัฒนาธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และส่งเสริมการเติบโตเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

Academy Bangkok – A Google Space สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 150 คนต่อครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทพาร์ทเนอร์ของ Google  โดยปูพื้นฐานความรู้และบ่มเพาะทักษะด้านดิจิทัลก่อนเข้าเริ่มงาน

 • เพื่อจัดสัมมนาแก่พาร์ทเนอร์ของ Google โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google โดยจะให้ความรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางด้าน digital marketing และ digital contents creation.

 • เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ต่างๆ จากหลากหลายทีมของ Google เช่น Google Ads, YouTube, Google for Education, Developer Relations, People Operations เป็นต้น

FAQs: (คำถามที่พบบ่อย)

 • Academy Bangkok คืออะไร

  Academy Bangkok – A Google Space ที่ True Digital Park เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านดิจิทัล (Digital Education and Skilling)

 • สนใจเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้กับ Academy Bangkok จะต้องทำอย่างไร

  ในระยะเริ่มต้นของการเปิดทำการ Academy Bangkok โปรแกรมของเราเน้นการเรียนการสอนสำหรับ พาร์ทเนอร์ของ Google

  สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีได้ที่ Skillshop ตามลิ้งก์ด้านล่าง:

  https://skillshop.withgoogle.com/intl/th_ALL/

 • สนใจเป็น Google Partner จะต้องทำอย่างไร

  สำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Google สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิ้งก์ด้านล่าง:

  https://www.google.com/intl/th_th/partners/about/join/